Besplatni info telefon 0800 63 36 | SLO

ALTA MULTICASH - krenite sigurnim putem

Usmjerenost prema novčanom i obvezničkom tržištu podrazumijeva ostvarivanje umjerenog, ali stabilnog prinosa. Na taj način investitor u značajnoj mjeri smanjuje rizik u usporedbi s ostalim kategorijama otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

photodune-4777067-cash-m

Kome

je namijenjen ovaj fond

 • Fond je namijenjen ulagačima koji imaju veću averziju prema riziku

Zašto

odabrati ovaj fond

 • Jedan je od najuspješnijih novčanih fondova u RH gledajući prinos u ovoj godini

Gdje

ulaže ovaj fond

 • Hrvatska
 • EU
 • OECD
 • CEFTA

Sažetak investicijske politike

Fond će ulagati u minimalno rizične i iznimno likvidne insturmente novčanog tržišta pri čemu instrumenti s dospijećem kraćim od godinu dana moraju činiti najmanje 75% imovine fonda uz uvjet da globalno modificirano trajanje fonda ne prelazi 1,5.

Analiza prikladnosti

Fond je namijenjen ulagačima koji imaju veću averziju prema riziku.


Benchmark: –

Izloženost

 • Vrsta imovine: Minimalno 75% imovine u minimalno rizične i iznimno likvidne instrumente novčanog tržišta.
 • Geografska: Hrvatska, EU, OECD, CEFTA
 • Sektorska: Bez ograničenja.
 • Kapitalizacija: Bez ograničenja.
 • Izdavatelji: Bez ograničenja.

Osnovni podaci o fondu

 • Početak rada: 30.12.2011
 • Najmanja uplata: 350 kn
 • Ulazna naknada: 0%
 • Izlazna naknada: 0%
 • Upravljačka naknada: 1,10%
 • Depozitna banka:  OTP banka d.d.
 • Revizorska kuća: Deloitte d.o.o.
98%

Ako želite saznati više o fondu ili imate bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno nam se obratite putem priloženog kontaktnog obrasca ili nas nazovite na besplatni info telefon 0800 6336

Naručite besplatno savjetovanje

Rado ćemo vam pomoći. Ispunite kontaktni obrazac i ne propustite prilike!

captcha