Besplatni info telefon 0800 63 36 | SLO

ALTA MULTICASH - krenite sigurnim putem

Usmjerenost prema novčanom tržištu podrazumijeva ostvarivanje prinosa koji je usporediv s bankovnim depozitima do jedne godine, ali sredstva su dostupna u svakom trenutku. Na taj način investitor u značajnoj mjeri smanjuje rizik u usporedbi s ostalim kategorijama otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

photodune-4777067-cash-m

Kome

je namijenjen ovaj fond

 • Fond je namijenjen ulagateljima s kratkoročnim ulagačkim horizontom i niskom tolerancijom prema riziku.

Zašto

odabrati ovaj fond

 • Jedini novčani fond u RH koji vam služi kao sigurno utočište u nestabilnim vremenima na financijskim tržištima.

Gdje

ulaže ovaj fond

 • Fond će svoju imovinu investirati u različite instrumente tržišta novca koje izdaju pojedine države članice Europske unije i u financijske instrumente izdavatelja sa sjedištem u državama iz Europske unije.

Sažetak investicijske politike

Fond će svoju imovinu ulagati u instrumente tržišta novca, depozite kod kreditnih institucija te udjele ili dionice drugih novčanih fondova, a sve prema detaljnijim uvjetima i ograničenjima kako su određeni u Prospektu. Sukladno danim uvjetima na novčanom tržištu portfelj Fonda bit će primarno sastavljen od depozita te trezorskih i komercijalnih zapisa. Ovisno o uvjetima na tržištu kapitala i visini kamatnih stopa, struktura Fonda će se prilagođavati primarno od depozita do povećanog udjela ulaganja u trezorske i komercijalne zapise, uzimajući u obzir razvijenost tržišta novca, broj i kreditnu kvalitetu izdavatelja komercijalnih zapisa te veličinu emisije pojedinog izdanja.

Analiza prikladnosti

Fond je namijenjen ulagateljima s kratkoročnim ulagačkim horizontom i niskom tolerancijom prema riziku.


Benchmark: Fond ne koristi benchmark kao mjeru uspješnosti upravljanja

Izloženost

 • Najmanje 7,5 % imovine Fonda sastojat će se od imovine koja dospijeva dnevno i koja se može raskinuti uz otkazni rok od jednog radnog dana ili gotovine koju se može povući uz otkazni rok od jednog radnog dana.
 • Najmanje 15 % imovine Fonda sastojat će se od imovine koja dospijeva tjedno i koja se može raskinuti uz otkazni rok od pet radnih dana ili gotovine koju se može povući uz otkazni rok od pet radnih dana.
 • Odstupajući od ostalih ograničenja navedenih u Prospektu, Fond smije do 100 % svoje imovine uložiti u različite instrumente tržišta novca koje izdaju ili za koje jamče, odvojeno ili zajednički pojedine države članice Europske unije: Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Austrija, Slovenija i Hrvatska, uz uvjet da Fond drži instrumente tržišta novca iz najmanje šest različitih izdanja predmetnog izdavatelja i najviše 30 % svoje imovine ulaže u instrumente tržišta novca iz istog izdanja. Kriteriji i uvjeti za te iznimke ograničenja koristit će se samo u slučaju: iznimnih situacija na tržištu kapitala, nedostatka likvidnosti, kod povećanja sistemskog rizika, iznimnih povećanja kreditnog rizika i u ostalim iznimnim situacijama na financijskim tržištima. U tim situacijama Fond će svoju imovinu ulagati samo u financijske instrumente s najvišom bonitetnom ocjenom, sve u namjeri da se zadrži vrijednost imovine Fonda. Minimalna prihvatljiva bonitetna ocjena financijskih instrumenta ne smije biti manja od AA- (financijski instrumenti s ocjenom AA- imaju visoku sposobnost ispunjavanja svojih financijskih obaveza).Fond je denominiran u kuni. Fond će primarno biti izložen prema valuti HRK i u manjoj mjeri u EUR valuti zbog eventualne potrebe traženja više sigurnosti ili profitabilnosti u ulaganjima.

Osnovni podaci o fondu

 • Početak rada: 30.12.2011
 • Najmanja uplata: 350 kn
 • Ulazna naknada: 0%
 • Izlazna naknada: 0%
 • Upravljačka naknada: 1,10%
 • Depozitna banka: OTP banka d.d.
 • Revizorska kuća: Deloitte d.o.o.
98%

Ključni podaci za investitore

Prospekti

Pravila

Usluga mojPlan

Tjedni izvještaj

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_14-10-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_7-10-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_30-9-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_23-9-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_16-9-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_9-9-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_2-9-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_26-8-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_19-8-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_12-8-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_6-8-2019

TJEDNI-IZVJEŠTAJ-PORTFELJA-NOVČANOG-FONDA_29-7-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_22-7-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_15-7-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_8-7-2019

TJEDNI-IZVJEŠTAJ-PORTFELJA-NOVČANOG-FONDA_1-7-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_24-6-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_17-6-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_10-6-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_3-6-2019

TJEDNI-IZVJEŠTAJ-PORTFELJA-NOVČANOG-FONDA_27-5-2019

TJEDNI IZVJEŠTAJ PORTFELJA NOVČANOG FONDA_20-5-2019

 

Godišnje financijsko izvješće

Polugodišnje financijsko izvješće

Ako želite saznati više o fondu ili imate bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno nam se obratite putem priloženog kontaktnog obrasca ili nas nazovite na besplatni info telefon 0800 6336

Naručite besplatno savjetovanje

Rado ćemo vam pomoći. Ispunite kontaktni obrazac i ne propustite prilike!

captcha