Besplatni info telefon 0800 63 36 | SLO

ALTA EMERGING BOND - prepoznajte priliku za rast

Na tržištima u razvoju je moguće ostvariti više prinose. Takve zemlje bilježe snažniji gospodarski rast od razvijenih zemalja, a za njihova tržišta je karakterističan rizik, kojeg investicijska strategija fonda učinkovito kontrolira diverzifikacijom.

photodune-5484076-bond-indices-l (1)

Kome

je namijenjen ovaj fond

 • Fond je namijenjen ulagačima koji imaju umjerenu toleranciju prema riziku nižu od ulagača u dioničke fondove.

Zašto

odabrati ovaj fond

 • Tržišta u razvoju bilježe snažniji gospodarski rast od razvijenih zemalja te je moguće ostvariti više prinose

Gdje

ulaže ovaj fond

 • Primarni fokus je izlaganje dužničkim vrijednosnim papirima na tržištima u razvoju

Sažetak investicijske politike

Politika strukturiranja imovine fonda podrazumijeva dužničke vrijednosne papire iz zemalja u razvoju koje ponajviše doprinose rastu globalne ekonomije. Ciljana struktura ulaganja fonda je 75% do 100% imovine u obveznice uz modificiranu duraciju veću od 1,5. Benchmark fonda jeJ.P. Morgan EMBI Global Index (JPEIGLBL Index), izražen u kunama.

Analiza prikladnosti

Fond je namijenjen ulagačima koji imaju umjerenu toleranciju prema riziku, nižu od ulagača u dioničke fondove.


Benchmark: J.P. Morgan EMBI Global Index (JPEIGLBL Index), izraženim u kunama

Izloženost

 • Vrsta imovine: Minimalno 75% neto imovine fonda izloženo tržištu obveznica.
 • Geografska: Brazil, Češka, Čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Mađarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska
 • Sektorska: Bez ograničenja.
 • Kapitalizacija: Bez ograničenja.
 • Izdavatelji: Maksimalno 10% imovine fonda izloženo pojedinačnom izdavatelju.

Osnovni podaci o fondu

 • Početak rada: 17. srpnja 2006. (pod upravljanjem NFD Aureus Investa od 30. travnja 2010)
 • Najmanja uplata: 350 kn
 • Ulazna naknada:
  • za iznose do 300.000,00 kn 2,00%
  • za iznose od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn 1,00%
  • za iznose od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn 0,50%
  • za iznose preko 1.000.000,01 kn ne plaća se ulazna naknada
 • Izlazna naknada:
  • za period do 6 mjeseci 0,50%
  • za period više od 6 mjeseci ne plaća se izlazna naknada
  • za iznose više od 500.000,00 kn ne plaća se izlazna naknada
 • Upravljačka naknada: 2,00%
 • Depozitna banka: OTP banka d.d.
 • Revizorska kuća: Deloitte d.o.o.

Ako želite saznati više o fondu ili imate bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno nam se obratite putem priloženog kontaktnog obrasca ili nas nazovite na besplatni info telefon 0800 6336.

98%

Ako želite saznati više o fondu ili imate bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno nam se obratite putem priloženog kontaktnog obrasca ili nas nazovite na besplatni info telefon 0800 6336

Naručite besplatno savjetovanje

Rado ćemo vam pomoći. Ispunite kontaktni obrazac i ne propustite prilike!

captcha