Besplatni info telefon 0800 63 36 | SLO

ALTA SPECIAL OPPORTUNITY

Iskoristite priliku.

Alpen-Invest-Special-Opportunity

Kome

je namijenjen ovaj fond

  • Ulagačima koji žele novi i drugačiji pristup ulaganju na tržištima i žele iskoristiti tržišne prilike.

Zašto

odabrati ovaj fond

  • Kao što tržište danas brže reagira na vijesti i događaje tako i Fond brže odgovara na nove mogućnosti.

Gdje

ulaže ovaj fond

  • Fond ulaže isključivo u dionice i jedinice dioničkih fondova u svjetskim razvijenim tržištima i tržištima u razvoju.

Sažetak investicijske politike

Temeljni investicijski cilj fonda je ostvariti dugoročni rast kapitala. Imovinom fonda se aktivno upravlja. Vodič za procjenu uspješnosti realizacije investicijskih ciljeva Fonda je MSCI ACWI, izražen u kunama (HRK).
ALTA SPECIAL OPPORTUNITY je dionički fond koji se aktivnom strategijom upravljanja imovinom bolje i brže prilagođava na novonastale situacije na tržištima.

Sam naziv fonda potječe od riječi “special opportunities” (posebne mogućnosti) ili “special situations” (posebne situacije), što predstavlja jedinstveni stil upravljanja koji se temelji na vrlo aktivnom pristupu u odabiru ulaganja. Kada kažemo jedinstven stil, prvenstveno mislimo na stil u kojem nije glavna strategija odabira dionica temeljena na „bottom up“ i „top down“ analizi, već stilom upravljanja u kojem se iskorištavaju posebne situacije nastale u pojedinom trenutku za koje smatramo da ih je potrebno iskoristiti.

Analiza prikladnosti

Fond je namijenjen ulagačima koji imaju veću toleranciju prema riziku.


Benchmark: MSCI ACWI (izražen u kunama).

Izloženost

• Vrsta imovine: Trajna izloženost dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine.
• Geografska:

  • najmanje 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI World indeksom: SAD, Japan, Velika Britanija, Švicarska, Francuska, Njemačka, Kanada, Australija, Nizozemska, Španjolska, Švedska, Irska, Italija, Danska, Singapur, Belgija, Finska, Izrael, Norveška, Hong Kong, Austrija, Portugal, Novi Zeland,
  • najmanje 20% od neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI Emerging Markets indeksom: Kina, Južna Koreja, Tajvan, Indija, Južna Afrika, Brazil, Meksiko, Rusija, Malezija, Tajland, Indonezija, Poljska, Filipini, Čile, Katar, Egipat, Kolumbija, Peru, Češka, Grčka, Mađarska, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati,
  • najviše 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama: Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Makedonija, Slovenija, Rumunjska,

• Sektorska: Bez ograničenja.
• Kapitalizacija: Bez ograničenja.
• Izdavatelji: Maksimalno 10% imovine fonda izloženo pojedinačnom izdavatelju.

Osnovni podaci o fondu

• Početak rada: 8. listopada 2008. (pod upravljanjem NFD Aureus Investa od 30. travnja 2010)
• Najmanja uplata: 350 kn
• Ulazna naknada:
• za iznose do 300.000,00 kn 3,00%
• za iznose od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn 2,00%
• za iznose od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn 1,00%
• za iznose preko 1.000.000,01 kn ne plaća se ulazna naknada
• Izlazna naknada:
• ne naplaćuje se
• Upravljačka naknada: 3,00%
• Depozitna banka: OTP banka d.d.
• Revizorska kuća: Deloitte d.o.o.

Ako želite saznati više o fondu ili imate bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno nam se obratite putem priloženog kontaktnog obrasca ili nas nazovite na besplatni info telefon 0800 6336.

98%

Ako želite saznati više o fondu ili imate bilo kakvih dodatnih pitanja slobodno nam se obratite putem priloženog kontaktnog obrasca ili nas nazovite na besplatni info telefon 0800 6336

Naručite besplatno savjetovanje

Rado ćemo vam pomoći. Ispunite kontaktni obrazac i ne propustite prilike!

captcha